ระบบจ่ายน้ำในเทศบาล/นิคมอุตสาหกรรม/ชลประทาน และอื่นๆ
ระบบจ่ายน้ำในเทศบาล/นิคมอุตสาหกรรม/ชลประทาน และอื่นๆ
ระบบจ่ายน้ำในเทศบาล/นิคมอุตสาหกรรม/ชลประทาน และอื่นๆ
ระบบจ่ายน้ำในเทศบาล/นิคมอุตสาหกรรม/ชลประทาน และอื่นๆ

ระบบจ่ายน้ำในเทศบาล/นิคมอุตสาหกรรม/ชลประทาน และอื่นๆ

      ระบบการผลิตและส่งจ่ายน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งในระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ทั้งในด้านการอุปโภค-บริโภคในครัวเรือน, ด้านเกษตรกรรม และในด้านอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมด วาล์วหรือประตูน้ำต่างๆ เช่น ประตูน้ำลิ้นยก (Gate valve), ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly valve), ประตูน้ำกันกลับ (Check valve), ประตูระบายน้ำ (Flap valve), ประตูน้ำบานเลื่อน (Sluice gate), ประตูระบายอากาศ (Air valve) และอุปกรณ์ควบคุมการไหลในเส้นท่ออื่นๆ จัดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับระบบการผลิต และส่งจ่ายน้ำ การเลือกใช้งานวาล์วหรือประตูน้ำที่มีคุณภาพดี, มีเทคโนโลยีในการออกแบบเพื่อให้มีการสูญเสียพลังงานเนื่องจากการไหล (Head loss) ต่ำ, มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติด้านข้อกำหนด และด้านเทคนิคการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของเรา เพิ่มเติมได้จากแค็ตตาล็อกของเราที่ www.scivalve.com


ระบบจ่ายน้ำในเทศบาล/นิคมอุตสาหกรรม/ชลประทาน และอื่นๆ