วาล์วเหล็กกล้า, เหล็กหล่อ
ประตู้น้ำเหล็กกล้า, เหล็กหล่อ
ประตู้น้ำเหล็กกล้า, เหล็กหล่อ

วาล์วเหล็กกล้า, เหล็กหล่อ

คุณลักษณะ
  • เป็นไปตามข้อกำหนดของ Class 300
  • เหมาะสำหรับน้ำและน้ำมันและก๊าซ API 600
  • อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 400 องศาเซลเซียส
  • ความดันใช้งาน 55 bar
ขนาด
  • DN 50mm
  • DN 80mm
  • DN 100mm
  • DN 150mm
  • DN 200mm
  • DN 250mm