อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมเคมี

อุตสาหกรรมเคมี

      อุตสาหกรรมเคมีใช้กระบวนการทางเคมี และทางฟิสิกส์หลายอย่าง ที่อาจทำให้เกิดปฏิกริยาการกัดกร่อน และเกิดความดันที่รุนแรง เพื่อจะเปลี่ยนวัตถุดิบ เช่น น้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ, อากาศ, น้ำ, โลหะ, แร่ธาตุ และอื่นๆ มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ วาล์วหรือประตูน้ำต่างๆ เช่น ประตูน้ำลิ้นยก (Gate valve), ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly valve), ประตูน้ำกันกลับ (Check valve), ประตูน้ำลิ้นใบมีด (Knife gate), ประตูระบายน้ำ (Flap valve), ประตูน้ำบานเลื่อน (Sluice gate), ประตูระบายอากาศ (Air valve) และอุปกรณ์ควบคุมการไหลในเส้นท่ออื่นๆ จัดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ อย่างหนึ่งสำหรับสำหรับอุตสาหกรรมเคมี ที่บางกรณีอาจจำเป็นต้องใช้วาล์วที่ผลิตจากวัสดุพิเศษเพื่อรองรับปฏิกริยาการกัดกร่อนและแรงดันที่รุนแรง การเลือกใช้งาน วาล์วที่มีคุณภาพดีและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำจึงมีความจำเป็นเพราะจะช่วยให้มีต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถตรวจสอบ คุณสมบัติด้านข้อกำหนดและด้านเทคนิคการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มเติมได้ได้จากแค็ตตาล็อกของเราที่ www.scivalve.com