ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

      โรงฟฟ้าพลังความร้อนจะใช้พลังความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงมาต้มน้ำเพื่อสร้างไอน้ำแรงดันสูงมาเป็นพลังงานขับเคลื่อนกังหันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังความร้อนจะสามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิด เช่น ก๊าซธรรมชาติ, ถ่านหิน, น้ำมันเตา เหมาะสำหรับเดินเครื่องเป็นโรงไฟฟ้าพื้นฐาน ที่ใช้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง วาล์วหรือประตูน้ำต่างๆ เช่น ประตูน้ำลิ้นยก (Gate valve), ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly valve), ประตูน้ำกันกลับ (Check valve), ประตูระบายน้ำ (Flap valve), ประตูน้ำบานเลื่อน (Sluice gate), ประตูระบายอากาศ (Air valve) และอุปกรณ์ควบคุมการไหลในเส้นท่ออื่นๆ จัดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับ อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ที่บางกรณีอาจจำเป็นต้องใช้วาล์วที่ผลิตจากวัสดุพิเศษเพื่อรองรับปฏิกริยาการกัดกร่อนและแรงดันที่รุนแรง การเลือกใช้งานวาล์ที่มีคุณภาพดีและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำจึงมีความจำเป็นเพราะจะช่วยให้มีต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถ ตรวจสอบคุณสมบัติด้านข้อกำหนด และด้านเทคนิคการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มเติมได้ได้จากแค็ตตาล็อกของเราที่ www.scivalve.com


ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม