อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

      อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นการนำสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติ เข้าสู่กระบวนการผลิตจนได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น เช่น เอทิลีน โพรพิลีน เบนซิน เป็นต้น ซึ่งจะใช้เป็นจุดเริ่มต้นของวัตถุดิบก่อนจะถูกแปรรูปไปเป็น พลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ ที่นำมาใช้งาน ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายและใช้ในชีวิตประจำวันของเรา วาล์วหรือประตูน้ำต่างๆ เช่น ประตูน้ำลิ้นยก (Gate valve), ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly valve), ประตูน้ำกันกลับ (Check valve), ประตูน้ำลิ้นใบมีด (Knife gate), ประตูระบายน้ำ (Flap valve), ประตูน้ำบานเลื่อน (Sluice gate), ประตูระบายอากาศ (Air valve) และอุปกรณ์ควบคุมการไหลในเส้นท่ออื่นๆ จัดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ อย่างหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การเลือกใช้งานวาล์วและประตูน้ำที่มีคุณภาพดีและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ จึงมีความจำเป็นเพราะจะช่วยให้มีต้นทุน การผลิตที่สามารถแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติด้านข้อกำหนด และด้านเทคนิคการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มเติมได้จากแค็ตตาล็อก ของเราที่ www.scivalve.com