ระบบดับเพลิง
ระบบดับเพลิง
ระบบดับเพลิง

ระบบดับเพลิง

      การออกแบบอาคารในปัจจุบัน นอกจากจะให้ความสำคัญในเรื่องของความสวยงามและพื้นที่ใช้สอยแล้ว ระบบดับเพลิงก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญ ในการออกแบบและติดตั้งให้ได้ตามกฏหมายของแต่ละประเทศและตามมาตรฐานสากล วาล์วหรือประตูน้ำต่างๆ เช่น ประตูน้ำลิ้นยก (Gate valve), ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly valve), ประตูน้ำกันกลับ (Check valve), หัวดับเพลิง (Fire Hydrant) และอุปกรณ์ควบคุมการไหลในเส้นท่ออื่นๆ จัดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับระบบดังเพลิงที่บางกรณีอาจจำเป็นต้องใช้วาล์วที่ผลิตจากวัสดุพิเศษเพื่อรองรับ อุณหภูมิและแรงดันที่รุนแรง ดังนั้นการเลือกใช้งานวาล์ที่มีคุณภาพดีและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำจึงมีความจำเป็น ท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติด้านข้อกำหนด และด้านเทคนิคการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มเติมได้ได้จากแค็ตตาล็อกของเราที่ www.scivalve.com