วาล์วระบายอากาศ
ประตูน้ำระบายอากาศ
ประตูน้ำระบายอากาศ
Air & Vacuum Valve

วาล์วระบายอากาศ (แอร์วาล์ว)

ประตูน้ำระบายอากาศของ SCI ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการระบายอากาศออกหรือดูดอากาศเข้าระหว่างการเติมหรือปล่อยน้ำจากเส้นท่อหรือภาชนะ และการระบายอากาศที่สะสมอยู่ในเส้นท่อภายใต้การทำงานในสภาวะปกติ

  • Single small orifice 10/16/25 bar DN 25 to 150
  • Single large orifice 10/16/25 bar DN 50 to 150
  • Double orifice 10/16/25 bar with or without integral valve DN 50 to 300
  • High speed (Quick type) JIS B2063 DN 80 to 200
  • Sewage PN10 DN 80 to 300
  • Sewage PN16 DN 80 to 300
  • Combination Air Valve

แค็ตตาล็อกวาล์วระบายอากาศ (แอร์วาล์ว)